Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1253

Název projektu:

Vypracování metodického postupu pro žadatele z operace 16.6.1. Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech v PRV 2014-2020 (interní vývojový projekt) (Nesňal)

Odpovědný řešitel:

Ing. Zdeněk Nesňal

Cíl projektu:

I. fáze - Případová studie

  1. Vytvoření projektu spolupráce založeného na výběru reálně existujících subjektů z praxe a založení případové studie.
  2. Analýza vztahů mezi těmito subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy.
  3. Vytvoření studie, podnikatelského plánu, studie ekonomické proveditelnosti a další relevantní dokumentace vztahující se k zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy a rovněž smlouvy o spolupráci mezi zúčastněnými subjekty.

II. fáze - Zobecnění a vznik metodiky

  1. Zobecnění výsledků případové studie pro účely vzniku certifikované metodiky.

Souhrn projektu:

Interní vývojový projekt se zabýval vypracováním metodického postupu pro založení spolupráce minimálně dvou subjektů na nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy (nevztahuje se na zajišťování a udržování cíleně pěstované biomasy) v procesech výroby energie, potravin a v průmyslových procesech. Obsahem metodického postupu je případová studie, která se zaměřuje na vznik projektu a koordinaci spolupracujících subjektů, na analýzu vztahů mezi subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy. V rámci vývojového projektu vznikla vzorová studie, podnikatelský plán, studie ekonomické proveditelnosti a další relevantní dokumentace vztahující se k zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy. Studie ekonomické efektivity zároveň zohledňuje možnosti čerpání investičních dotací z PRV, OPŽP, OPPIK a případně dalších zdrojů. Dále v rámci vývojového projektu vznikne vzorová smlouva o spolupráci zapojených subjektů. Následně budou výsledky uvedených aktivit zobecněny za účelem vytvoření certifikované metodiky. Rozbor vyjmenovaných aktivit přispěje ke zvýšení komunikace mezi subjekty ve venkovských oblastech, k dosažení úspor v rámci realizace společných činností a ke snížení roztříštěnosti venkovských oblastí.

 

Metodika ke stažení zde:

Metodika 16.6.1 PP po dotaci

Metodika 16.6.1 PP před dotací

Metodika 16.6.1 Příloha č. 1 Dotazník průzkum

Metodika 16.6.1 Příloha č. 2 Kupní smlouva o dodávkách biomasy_vzor

Metodika 16.6.1 Příloha č. 3 RESTEP report_Kněžice u Městce králové

Metodika 16.6.1 Příloha č. 4 EIA

Metodika 16.6.1 Příloha č. 5 Energetický audit

METODIKA PRO ŽADATELE Z OPERACE 16.6.1. V PRV 2014-2020

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě