Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1295

Název projektu:

Technická efektivnost podniků ekologického zemědělství (interní vývojový projekt) (Kostlivý)

Odpovědný řešitel:

Ing. Vladimír Kostlivý, Dr.

Cíl projektu:

Posouzení technické efektivnosti podniků ekologického zemědělství porovnáním s podniky ze stejné skupiny jakož i s podniky konvenčního zemědělství bez předem předpokládaného určení hraniční produkce. Efektivnost každého podniku (produkční jednotky) bude zjišťována s využitím dat reprezentativního souboru vytvořeného v rámci IVP 1295 z roku 2015, a to pro každý rok období 2011 až 2015.

Souhrn projektu:

Zpráva překládá výsledky analýzy vývoje produktivity a technické efektivnosti podniků šetření FADN za období 2011-2015 se zaměřením na ekologické zemědělství. K analýze byly použity indexy změny celkové produktivity výrobních faktorů (TFP) zjištěné metodou DEA Malmquist, která byla provedena na výběrovém souboru panelových dat 440 podniků, z toho 114 hospodařících ekologicky. Podniky reprezentují výrobní zaměření s živočišnou výrobou.
Projekt zpracovává a nabízí pohled na produktivitu a efektivnost z mnoha stran (způsob hospodaření, výrobní zaměření, ekonomická velikost) a v průběhu pětiletého období (2011-2015). Výsledky ukazují velmi malé rozdíly v technické efektivnosti mezi skupinami podniků a její poměrně zanedbatelné změny v čase. Odhad TFP neukazuje na zásadně významný růst nebo výraznou diferenciaci mezi podniky.
Principy ekologického zemědělství upřednostňují šetrné přístupy, trvalou udržitelnost a další mimoprodukční funkce hospodaření. Rozdíly mezi skupinou podniků s pozitivním a negativním vývojem TFP jsou dány především hodnotami výměry zemědělské půdy, celkové produkce, produkce ŽV, dotacemi a hodnotou ČPH/AWU.
Řešení je příspěvkem do diskuse o vývoji konkurenceschopnosti ekologického zemědělství a doplňují předložené a prezentované výsledky šetření FADN.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě