Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1250

Název projektu:

Očekávaný vývoj trhu s cukrovou řepou a cukrem v ČR po ukončení kvót (interní podpůrný projekt) (Baudisová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Hana Baudisová

Cíl projektu:

Cílem je monitoring současného stavu cukrovarnického průmyslu v EU a jeho vazba na situaci ve světě a postavení cukrovarnického sektoru v ČR v kontextu Společné organizace trhu EU. Součástí práce bude uvedení rentability pěstování cukrové řepy a analýza efektivnosti pěstování cukrové řepy v ČR. Předmětem projektu bude předběžné zjištění směru vývoje cukrovarnického sektoru v ČR po ukončení kvótového režimu výroby cukru v rámci SOT počínaje hospodářským rokem 2017/18.

Souhrn projektu:

Interní podpůrný projekt představuje soubor dat a informací o vývoji a současném stavu a trendu výroby cukru ve světě, v EU a ČR. Návrat k liberalizaci trhu s cukrem v EU se zásadně změní podmínky pro evropské pěstitele cukrové řepy a výrobce cukru. Dotazníkové šetření u vybraných pěstitelů cukrové řepy a výrobců cukru v ČR bylo zaměřeno na jejich činnost v období od 2011-2015 a na zjištění, jak si představují vzájemnou spolupráci po ukončení kvótového režimu, zda budou svoji činnost dále rozvíjet a za jakých podmínek. Získaná data pomohla k vytvoření souboru základních dat a informací o představě pěstitelů a výrobců cukru na jejich činnost v novém tržním prostředí.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě