Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Interní projekty řešené v roce 2016

INFORMACE K PROJEKTŮM

Rozdělení interních projektů do kategorií

1250

Očekávaný vývoj trhu s cukrovou řepou a cukrem v ČR po ukončení kvót (interní podpůrný projekt) (Baudisová)

1251

Návrh stanovení metodického postupu pro oceňování vybraných ekosystémových služeb na faremní či lokální úrovni (interní vývojový projekt) (Čámská)

1252

Analýza determinant tržních cen zemědělské půdy v ČR se zaměření na charakteristiky kupujících (interní výzkumný projekt) (Jelínek)

1253

Vypracování metodického postupu pro žadatele z operace 16.6.1. Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech v PRV 2014-2020 (interní vývojový projekt) (Nesňal)

1254

Analýza systému chráněných značek EU v ČR (interní podpůrný projekt) (Plášil)

1255

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR podle stupně zpracování (interní vývojový projekt) (Pohlová)

1272

Welfare stájového skotu a další podmínky chovu v ČR s vazbou na ekonomiku chovu (interní výzkumný projekt) (Bošková)

1273

Vyhodnocení účinků strukturálních podpor v rámci osy I PRV 2007-2013 (interní výzkumný projekt) (Medonos)

1277

Matematické modelování vývoje ekonomiky zemědělství a agrárního sektoru v roce 2016 (interní vývojový projekt) (Foltýn)

1281

Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků (interní vývojový projekt) (Hloušková)

1286

Druhé bydlení a jeho role v rozvoji venkova (interní výzkumný projekt) (Pospěch, Delín)

1292

Pacht pozemků ve vybraných zemích EU (interní podpůrný projekt) (Voltr)

1293

Zrcadlení MAS - adaptace metody hodnocení pro období 2014-2020 (interní vývojový projekt) (Trantinová)

1294

MASO - Strategická analýza oboru zpracování masa a výroby masných výrobků v ČR (interní výzkumný projekt) (Špička)

1295

Technická efektivnost podniků ekologického zemědělství (interní vývojový projekt) (Kostlivý)

1297

Modelování dopadu změn LFA politiky na ekonomiku podniků (interní výzkumný projekt) (Hlavsa)

1298

Aplikace teorie hospodářských cyklů a cenové transmise na programové řešení predikcí cen výrobců zemědělských plodin (interní vývojový projekt) (Pokorný)
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě