Interní výzkumné projekty řešené v roce 2015

Číslo projektu: 1298

Název projektu:

Zavedení nového programového řízení pro tvorbu tříměsíčních predikcí cen hlavních komodit ČR (Pokorný)

Odpovědný řešitel:

Mgr. Pokorný Jiří

Cíl projektu:

Převedení modelového řešení krátkodobých predikcí cen hlavních komodit ČR ze stávajícího programu Quattro Pro do formy, která umožňuje jejich otevření v běžně používaných kancelářských aplikacích.

Abstrakt:

Projekt řeší převedení modelového řešení krátkodobých predikcí cen hlavních komodit ČR do formy, která umožňuje jejich otevření v běžně používaných kancelářských aplikacích. Výhody zvoleného řešení – přepis do prostředí Microsoft Excel 2010 – jsou: jde o zachování původního modelu při splnění požadavku ministerstva na elektronický výstup. Metodický základ systému je tvořen matematicko-statistickou regresí, která vyjadřuje základní časový průběh (trend) korespondující časové řady a je spojena s odhadem cyklů, který je založen na jednoduchých odhadech průměrů podílů skutečnosti a trendu. Zadání parametrů a vykreslení grafu bylo naprogramováno pomocí excelovských maker.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě