Interní výzkumné projekty řešené v roce 2015

Číslo projektu: 1289

Název projektu:

Technologicko-ekonomické aspekty produkce řepkového semene v ČR a EU (Novotný)

Odpovědný řešitel:

Ing. Novotný Petr

Cíl projektu:

Komparativní analýza ekonomických dopadů nových technologií využitých při pěstování řepky v ČR a vybraných státech.

Abstrakt:

Interní podpůrný projekt (v roce 2014 výzkumný projekt) sledoval, do jaké míry je přesné setí semene ozimých odrůd řepky olejné v České republice využíváno a jaký je jeho ekonomický přínos ve srovnání s tradičními metodami setí, tedy zakládání řepkového porostu. Podobně jako při hodnocení výsledků dotazníkového šetření v loňském roce nebylo prokázáno, že metoda přesného setí ozimé řepky má pozitivní (byť jen marginální) vliv na výši nákladů na produkci této komodity. Je však nutno vzít v úvahu, že k dispozici pro analýzu byl relativně malý vzorek respondentů.

Druhou oblastí bylo porovnání vývoje cen řepkového semene, a to jak cen zemědělských výrobců (CZV), tak i cen v zahraničním obchodě především se sousedními zeměmi Evropské unie. Analýza doložila velmi dobrou konkurenceschopnost zboží českých producentů po většinu sledovaného období 2012-14.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě