Interní výzkumné projekty řešené v roce 2015

Číslo projektu: 1272

Název projektu:

Technologické a technické podmínky chovu skotu v ČR (Bošková)

Odpovědný řešitel:

Ing. Bošková Iveta, Ph.D.

Cíl projektu:

Provést a vyhodnotit detailní šetření technologické, technické a manažerské vybavenosti, investičních záměrů a nenaplněných potřeb pro výrobu mléka u skupiny podniků, které vyrábějí zhruba 10 % národní produkce mléka, z toho u části podniků, které jsou v nákladovém šetření ÚZEI, provést srovnání vybavenosti s jejich ekonomickými výsledky. Půjde o kvalitativní výzkum sektoru, který by měl vnést pohled do podstaty stávajících ekonomických výsledků a odhalit předpoklady a potřeby pro udržitelnou výrobu mléka v ČR.

Abstrakt:

U převažující části typických evropských farem s výkrmem skotu, které se účastní srovnání v Mezinárodní síti pro ekonomiku farem agri benchmark Beef and Sheep, byla naměřena záporná účetní i ekonomická rentabilita. Alokací části plateb oddělených od produkce k výkrmu skotu se výsledek zlepšil, ale řada typických farem ani tak nedosáhla na ekonomický nebo účetní zisk. K pokračování ve výkrmu skotu vedou zřejmě stimuly, které nejsou zachyceny běžnými finančními ukazateli. V mimoevropských zemích dosáhla většina typických farem alespoň účetního zisku.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě