Interní výzkumné projekty řešené v roce 2015

Číslo projektu: 1296

Název projektu:

Podklady pro hodnocení Inovací v PRV 2014-2020 (Mrnuštík Konečná)

Odpovědný řešitel:

Ing. Mrnuštík Konečná Marta

Cíl projektu:

Připravit podklady pro hodnocení inovačních aktivit podniků a hodnocení účinnosti politik podporujících inovace, aplikovatelných na opatření PRV 2014-2020.

Abstrakt:

Pojem inovace je velmi široký a už z podstaty slova inovace (tedy něčeho co doposud neexistuje a teprve vznikne) není jednoduše uchopitelný. Projekt shromáždil podklady pro hodnocení inovací Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, navrhl kritéria pro hodnocení průřezového tématu inovace a přispěl tím k zaplnění bílého místa v jeho hodnotícím plánu. Návrh kritérií, která projekt vytvořil, bude dále projednáván na pracovní skupině k inovacím a začleněn do evaluačního plánu PRV v rámci dlouhodobého tematickému úkolu ÚZEI.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě