Interní výzkumné projekty řešené v roce 2015

Číslo projektu: 1281

Název projektu:

Odhad hospodářských výsledků zemědělských podniků na základě podnikových dat FADN (Hloušková)

Odpovědný řešitel:

Ing. Hloušková Zuzana

Cíl projektu:

Předložit finanční a ekonomickou analýzu odhadů hospodaření v průběhu produkčního roku zpřístupněnou pro jednotlivé zemědělské podniky s možností porovnání jejich výsledků s průměrnými výsledky variabilně nadefinované skupiny podniků.

Abstrakt:

Během projektu byla zformována ucelená soustavy postupů pro tvorbu odhadu hospodářských výsledků. Tato soustava zejména zahrnuje identifikaci a postup výpočtu finančních a ekonomických ukazatelů (zpracování rešerše z odborné literatury) se zohledněním typu právní formy podniků (odlišující se vstupní informace u fyzických a právnických osob).

Byla zpracována metoda pro výpočet odhadu výsledku hospodaření, kde se vychází z metody uplatněné v rámci IVP 2014, která byla modifikována pro potřeby jednotlivých zemědělských podniků. Pro stanovení predikčních indexů jsou použity statistické metody (analýza časových řad) a metody expertního odhadu.

Mezi výstupy projektu patří metodický postup pro zpracování odhadu hospodářských výsledků zemědělských podniků. Metodický popis položek výstupu odhadu pro účely porozumění výsledkům uživatelem, tzn. zemědělským podnikem. Odhad výsledků pro všechny zemědělské podniky v databázi FADN pro rok 2015 (uskutečněn na podzim 2015).

Doplněné finančních ukazatele do oficiální databáze FADN pro participující zemědělce.

Aktualizovaný SW umožňuje zpřístupnění odhadu výsledků zemědělcům.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě