Interní výzkumné projekty řešené v roce 2015

Číslo projektu: 1294

Název projektu:

MASO - Strategická analýza oboru zpracování masa a výroby masných výrobků v ČR (Špička)

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Špička Jindřich Ph.D.

Cíl projektu:

Identifikovat zdroje a limity potenciální konkurenční výhody zpracovatelů masa v ČR vůči hlavním zahraničním obchodním partnerům.

Abstrakt:

Cílem projektu bylo identifikovat zdroje a limity potenciální konkurenční výhody zpracovatelů masa v ČR vůči hlavním zahraničním obchodním partnerům. Základním metodickým rámcem byl aparát strategické analýzy oboru, sestávající se ze strategické analýzy konkurenčního prostředí oboru, identifikace a hodnocení hybných sil oboru v mikrookolí (Porterův model pěti sil) a makrookolí (institucionální prostředí, hospodářský cyklus, inovace, školství a přístup k cizímu kapitálu). Vzhledem k širokému záběru projektu byly v roce 2015 identifikovány pouze některé slabé stránky (záporné saldo zahraničního obchodu s vepřovým a drůbežím masem, nedostatek kvalifikované pracovní síly, nízké tempo růstu investic, nevýrazné efekty investičních podpor), příležitosti (zájem podniků o kvalitní pracovní sílu, investiční podpory po roce 2014) a hrozby (fragmentace zpracovatelských kapacit).

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě