Interní výzkumné projekty řešené v roce 2015

Číslo projektu: 1293

Název projektu:

Evaluační aktivity pro místní akční skupiny (MAS), jako nástroj řízení (Trantinová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Trantinová Marie, Ph.D.

Cíl projektu:

Hodnocení aktivit místních akčních skupin pomocí vytvoření evaluačního nástroje „Metoda evaluace MAS“.

Abstrakt:

Projekt navrhl metodiku evaluace pro Místní akční skupiny, která umožňuje posouzení naplnění vlastního strategického plánu a klíčových principů Leader. V projektu byly použity kvantitativní (pro hodnocení indikátorů) i kvalitativní (pro hodnocení efektů a principů Leader) metodické přístupy k hodnocení. Metodika byla připravena a testována pro období 2007–2013. V navazujícím projektu v roce 2016 bude metodika upravena pro hodnocení nového programového období (tzn. PRV 2014-2020).

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě