Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Interní výzkumné projekty řešené v roce 2015

1272

Technologické a technické podmínky chovu skotu v ČR (Bošková)

1273

Vyhodnocení účinků strukturálních podpor v rámci osy I PRV 2007-2013 (Medonos)

1277

Matematické modelování vývoje ekonomiky zemědělství a agrárního sektoru (Foltýn)

1281

Odhad hospodářských výsledků zemědělských podniků na základě podnikových dat FADN (Hloušková)

1286

Rurální marketing jako nástroj rozvoje venkova (Delín)

1287

Metodologie cenových predikcí v zemědělství (Froněk)

1289

Technologicko-ekonomické aspekty produkce řepkového semene v ČR a EU (Novotný)

1292

Role zemědělské půdy v podmínkách ČR a její institucionální aspekty (Voltr)

1293

Evaluační aktivity pro místní akční skupiny (MAS), jako nástroj řízení (Trantinová)

1294

MASO - Strategická analýza oboru zpracování masa a výroby masných výrobků v ČR (Špička)

1295

Analýza ekonomických výsledků vybraných výrobních zaměření podniků ekologického zemědělství ve srovnání s podniky konvenčního zemědělství (Kostlivý)

1296

Podklady pro hodnocení Inovací v PRV 2014-2020 (Mrnuštík Konečná)

1297

Rozvoj metod v oblasti hodnocení dopadu LFA plateb (Hlavsa)

1298

Zavedení nového programového řízení pro tvorbu tříměsíčních predikcí cen hlavních komodit ČR (Pokorný)
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě