Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1289

Název projektu:

Vyhodnocení ekonomických aspektů produkce řepkového semene v ČR a v EU (Janotová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Petr Novotný, do 30. 6. 2014 Ing. Bohdana Janotová, DiS.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Petr Novotný, Ing. Zdeněk Nesňal, Ing. Karina Pohlová

Cíl:

 • Výzkumný cíl:
  • Vyhodnocení ekonomických aspektů produkce řepkového semene v ČR a v EU.
  • Analyzovat ekonomické dopady nových trendů využívaných v technologii pěstování řepky olejné v rámci ČR a porovnat tyto výsledky s ostatními zeměmi světa.
  • Hodnocení konkurenceschopnosti producentů řepkového semene v ČR ve srovnání s dováženou produkcí.
 • Dílčí cíl 1: Vyhodnotit ekonomické přínosy přesného setí řepkového semen v ČR a srovnat výsledky s ostatními státy.
 • Dílčí cíl 2: Porovnat ceny zemědělských výrobků řepkového semene s dovozními a vývozními cenami ČR.

Metodika, předpoklady, zdroje:

Práce je pojata jako kvantitativní výzkum, který využije primárních dat z dotazníkového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků a z veřejně přístupných databází.

 • K dílčímu cíli 1:
  • Identifikace a výběr zemědělských podniků z výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků, které využívají technologii přesného setí řepkového semen a následné porovnání výše nákladů na jednotlivé formy setí semene řepky v zemědělských podnicích. Mezinárodní komparace nákladů při využití odlišných forem setí semene řepky (bude provedeno za předpokladu spuštění projektu v rámci sítě Agri benchmark).
 • K dílčímu cíli 2:
  • Porovnání cen řepkového semen z výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků s cenami zemědělských výrobků dle ČSÚ. Ceny zemědělských výrobků budou následně konfrontovány s dovozními a vývozními cenami řepkového semene.

Výstupy a jejich využití:

 • Článek pro odborné periodikum.
 • Průběžné zprávy za rok 2014 a 2015.
 • Závěrečná zpráva v roce 2016.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě