Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1288

Název projektu:

Teritoriální dimenze diverzifikace farem (Hrabák)

Odpovědný řešitel:

Mgr. Jiří Hrabák

Řešitelský kolektiv:

Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., Ing. Jakub Kučera, Ing. Jaroslav Pražan, Ing. Marie Štolbová, CSc.

Cíl:

Analyzovat teritoriální diferenciaci českého zemědělství a objasnit možnosti diverzifikace farem v jednotlivých regionech.

 • Dílčí cíl 1: Konceptualizovat přístupy diverzifikace farem.
 • Dílčí cíl 2: Analyzovat teritoriální diferenciaci českého zemědělství ve vztahu k ekonomickým, sociálním a environmentálním ukazatelům.
 • Dílčí cíl 3: Zhodnotit význam diverzifikace a její přínos v jednotlivých typologických regionech.
 • Dílčí cíl 4: Na základě pilotního průzkumu mezi zemědělci otestovat možnosti diverzifikace v jednotlivých typologických regionech a vytvořit hypotézy a podklady pro rozsáhlejší kvantitativní šetření diverzifikace farem.

Metodika, předpoklady, zdroje:

 • Výzkumná otázka: Jakým způsobem probíhá diverzifikace farem v různých regionech Česka?
 • Rešerše literatury, konceptualizace tématu:
  V této části bude vypracován teoretický koncept diverzifikace farem, který bude založen na typologii diverzifikace (Meert et al. 2005, Hron et al. 2007). Vzhledem k tomu, že existuje velké množství odborné literatury (např. Maye, Ilbery a Watts 2009; Turner et al. 2006; Hron, Macák a Huml 2009), bude tato část důležitým krokem k utřídění pojmů a tvorbě konceptuálního rámce výzkumu.
 • Analýza teritoriální diferenciaci českého zemědělství:
  Na základě vybraných ukazatelů analyzovat teritoriální diferenciaci českého zemědělství. V této části budou použity statistické metody analyzující české zemědělství na základě socio-ekonomických i fyzicko-geografických ukazatelů. Budou použity vícerozměrné statistické metody (shluková a faktorová analýza). Výsledkem bude vytvoření typologických regionů.
 • Možnosti diverzifikace v jednotlivých regionech:
  Na základě výsledků předchozího kroku bude v jednotlivých regionech hodnocen význam diverzifikace farem. V této části budou hodnoceny statistické ukazatele diverzifikace (data FADN a výsledky strukturálního šetření v zemědělství (ČSÚ)). Analyzována bude také alokace prostředků na diverzifikaci farem v PRV 2007-2013 (SZIF).
  Na základě dostupných dat o diverzifikaci budou zhodnoceny možnosti diverzifikace farem v jednotlivých regionech.
 • Pilotní průzkum mezi zemědělci:
  Tato fáze výzkumu bude sloužit k otestování možností diverzifikace v jednotlivých typologických regionech na základě metodiky kvalitativního výzkumu. Bude provedeno cca 5-10 strukturovaných rozhovorů se zemědělci. Tento pilotní výzkum bude mít také za cíl vytvořit hypotézy a podklady pro rozsáhlejší kvantitativní šetření diverzifikace farem.

Výstupy a jejich využití:

 • Rešerše literatury, tvorba teoretického konceptu.
 • Analýza teritoriální diferenciace českého zemědělství.
 • Možnosti diverzifikace v jednotlivých regionech.
 • Provedení pilotního šetření.
 • Prezentace výsledků:
  • odborný článek;
  • prezentace na konferencích;
  • uplatnění v nastavení zemědělské politiky v novém programovém období.
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě