Interní výzkumné projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu: 1275

Název projektu:

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby (Poláčková)

Odpovědný řešitel:

Ing. Jana Poláčková, CSc.

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jan Boudný, Ing. Bohdana Janotová, DiS., Ing. Bc. Alois Konečný, Ing. Václav Vilhelm, CSc.

Cíl:

Na základě obecného cíle vymezeného v návrhu projektu 1275 a výsledků jeho řešení v roce 2013 jsou pro rok 2014 navrženy následující dílčí cíle:

 • Dílčí cíl 1: ověření a doporučení vhodných metod a rozvrhových základen pro rozkalkulování režijních nákladů v zemědělských podnicích.
 • Dílčí cíl 2: volba nejvhodnějších rozvrhových základen pro rozpočítávání režijních nákladů ve Výběrovém šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků ÚZEI.
 • Dílčí cíl 3: analýza metod rozvrhování nákladů pomocných činností v zemědělských podnicích.
 • Dílčí cíl 4: podrobnější sledování nákladů na pojistné rostlinných a živočišných komodit, pojistného plnění a dotací zemědělského pojištění v zemědělských podnicích a analýza dat získaných z výběrového šetření.

Metodika, předpoklady, zdroje:

 • K cílům 1 až 3:
  • rozpočítání druhotných nákladů pomocí rozdílných rozvrhových základen (např. hodiny, motohodiny, přímé materiálové a mzdové náklady),
  • vhodnost základny určí příčinná závislost z hlediska celkových změn druhotných nákladů, podíl ve struktuře nákladů a velikost, stálost a snadná zjistitelnost,
  • využití statistických testů (ANOVA) pro srovnání výsledků s původním rozvržením v zemědělských podnicích,
  • ověření správnosti výsledků u vybraných respondentů výběrového šetření.
 •  K cíli 4:
  • analýza podkladů pro úpravu programů na sběr podrobnějších dat o pojištění, pojistném plnění a dotací pojistného do Výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků ÚZEI,
  • využití statistických testů (ANOVA) pro analýzu nákladů na pojištění, pojistného plnění a dotací pojistného.

Výstupy a jejich využití:

 •  Metodika rozpouštění režijních nákladů v zemědělství (doporučená certifikovaná metodika pro zemědělské podniky s vnitropodnikovým kalkulačním účetnictvím).
 • Vytvoření skriptů pro automatizované rozvrhování režijních nákladů (ve Výběrovém šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků ÚZEI).
 • Analýza dat o pojistném a pojistném plnění pro řízení rizik v zemědělství (uživatel zemědělské podniky a MZe, resp. MF, publikace v odborném tisku).
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě