Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1271

Název projektu:

Využití rozvojového potenciálu zemědělců v lokálním rozvoji (Konečná)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Marta Konečná

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Jaroslav Pražan, Ing. Marie Trantinová, Ph.D., Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Cíl: 

Projekt by měl metodou „snow ball“ odhalit detailní sociální vazby ve vybraných lokalitách. Mapa sociálních sítí umožní zhodnotit možnosti a bariéry využití potenciálu zemědělců v rozvoji lokality.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

V několika případových studiích bude zpracována struktura sociálních sítí zemědělců se zaměřením na jejich vliv na lokální rozvoj. Lokality pro provedení případových studií budou vybrané na základě IVP 1265 z roku 2012.

Výstupy a jejich využití: 

Výstupy tohoto projektu by měly napomoci pro nastavení správných kritérií zemědělských podpor rozvoje venkova. Identifikace kontextu sociálních vztahů a charakteristik aktivních zemědělců umožní přesnější „ladění“ a cílení politiky v rozvoji venkova na celonárodní i regionální úrovni.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě