Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1278

Název projektu:

Problematika podpor pro méně příznivé oblasti (Štolbová)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Marie Štolbová, CSc.

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Jakub Kučera, Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Michaela Lekešová, Ing. Martin Hruška, Mgr. Jiří Hrabák, doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc.

Cíl: 

Zdokonalit vymezení LFA v ČR v souvislostech EU, zpracovat metodiku pro stanovení dopadu přírodních omezení do ekonomiky farem.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Aplikace návrhů a doporučení na podmínky ČR, shromáždění dat a jejich následná průzkumová analýza, zpracování a ověřování variantních přístupů řešení. Zdrojem budou výzkumné studie a metodiky JRS pro EU, konzultace s pracovníky vědy a výzkumu v ČR i zahraničí, databáze ÚZEI, MZe, ČSÚ, SZIF, LPIS.

Předpokladem je dokončení projednávání základních požadavků na opatření LFA mezi Komisí, EP a členskými zeměmi v průběhu roku 2013.

Výstupy a jejich využití: 

Návrh budoucího vymezení LFA a výše kompenzací farmám v těchto oblastech hospodařících. Výsledky budou vstupem do přípravy PRV 2014 a TÚ 4213 v roce 2013.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě