Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1281

Název projektu:

Predikce výsledků zemědělského sektoru ČR na základě podnikových dat FADN (Hloušková)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Zuzana Hloušková

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Michaela Lekešová, Ing Eduard Slížka, Ing. Jiří Dubec, Ph.D.

Cíl: 

Vytvořit nástroj vhodný pro další zpracování dat FADN, pomocí kterého bude možno každoročně činit odhady ekonomických výsledků zemědělského sektoru ČR, zejména vývoj důchodu a komponentů, ze kterého se důchod skládá.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Analýza procesů potřebných pro tvorbu odhadu výsledků zemědělství včetně analýzy softwarových potřeb a vytvoření uceleného a detailního postupu.

Statistická analýza dat FADN, za účelem zjištění proměnných, které jsou významné pro výpočet odhadu důchodu.
Identifikace zdrojů externích informací pro stanovení indexů, především co se týká kvality, množství a časové dostupnosti. Na základě získaných informací bude vytvořena metodika pro stanovení indexů.
Zdroje: Statistické šetření FADN.

Výstupy a jejich využití: 

Každoroční informativní přínos výsledků odhadu pro širokou odbornou veřejnost.

Prezentace výstupu na konferenci nebo semináři.

Článek v odborném periodiku.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě