Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1272

Název projektu:

Ekonomika produkce mléka a masného skotu při změnách tržních a podnikových charakteristik (Bošková)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Iveta Bošková

Řešitelský kolektiv: 

RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Jan Boudný

Cíl: 

Vyhodnocení efektu simulovaných změn v podnikovém managementu produkce a prodeje mléka v typických podnicích v ČR na rentabilitu produkce a na postavení producentů v ČR v mezinárodní konkurenci.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Nastavení variant potenciálního ekonomického chování typických podniků v reakci na potenciální vývoj prostředí v rámci panelové diskuse, zpracování variant modelovým software a analýza výpočtu matematicko-statistickými metodami.

Výstupy a jejich využití: 

Výsledky budou sloužit jako informace o možném dopadu variant ekonomického chování zemědělských podniků pro decizní sféru, výzkumnou sféru i zemědělskou veřejnost. Budou využity v materiálech ÚZEI a publikovány v odborném tisku.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě