Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

Číslo projektu: 1280

Název projektu:

Agrární trh práce - mzdy v zemědělství (Drlík)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Jan Drlík

Řešitelský kolektiv:

PhDr. Daniela Spěšná, Ing. et Ing. František Nohel, Ing. Julie Kelnarová, Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D., Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Cíl: 

Podat komplexní pohled na vývoj zemědělských příjmů a avizovat nepříznivé jevy a trendy:

  • analyzovat a hodnotit vývoj mezd v zemědělství, jakožto převládajícího zdroje příjmů zemědělců v ČR,
  • analyzovat a hodnotit vývoj příjmů osob podnikajících v zemědělských podnicích fyzických osob.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Standardní statistické metody socioekonomické analýzy dat.

Analýza průměrných hodnot důchodu ze zemědělské činnosti s využitím komparativní metody.

Zdroje: ČSÚ, FADN

Výstupy a jejich využití: 

Souhrnné zpracované výsledky analýz pro MZe ČR, podklady pro články do recenzovaných časopisů a dalších výstupů ÚZEI.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě