Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Interní výzkumné projekty řešené v roce 2013

1270

Faktory ovlivňující čerpání dotačních prostředků z opatření Osy III a IV Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (Trantinová)

1271

Využití rozvojového potenciálu zemědělců v lokálním rozvoji (Konečná)

1272

Ekonomika produkce mléka a masného skotu při změnách tržních a podnikových charakteristik (Bošková)

1273

Vyhodnocení účinků strukturálních podpor v rámci osy I PRV 2007-2013 (Medonos)

1274

Posilování spolupráce a účinnosti faktorů akcelerujících inovační procesy v potravinářství jako nástrojů pro získání konkurenční výhody pro příští období (Mezera)

1275

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby (Poláčková)

1276

Hospodaření venkovských obcí (Nohel)

1277

Prostorové modelování ekonomických, ekologických a agro-environmentálních podmínek typových podniků ČR v podmínkách budoucí SZP (Foltýn)

1278

Problematika podpor pro méně příznivé oblasti (Štolbová)

1279

Agrární trh práce – zaměstnanost (Spěšná)

1280

Agrární trh práce - mzdy v zemědělství (Drlík)

1281

Predikce výsledků zemědělského sektoru ČR na základě podnikových dat FADN (Hloušková)

1282

Evaluace stávajícího predikčního aparátu zemědělských komodit (Abrahamová)
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě