Interní výzkumné projekty řešené v roce 2012

Číslo projektu: 1265

Název projektu:

Uplatnění principů trvale udržitelného rozvoje zemědělci v lokálním rozvoji (Konečná)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Marta Konečná

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Jaroslav Pražan, RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D., Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Cíl: 

Hodnocení přenosu principů trvale udržitelného rozvoje zemědělci do lokálního rozvoje (v jeho ekonomických a sociálních aspektech), se zaměřením především na zemědělce hospodařící v ekologickém režimu. Cílem je zjistit, jak a v jaké míře přispívají zemědělci k lokálnímu rozvoji.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Kvalitativní výzkum provedený pomocí dotazníkového šetření a případových studií.

Výstupy a jejich využití: 

Prezentace výstupu v odborných časopisech.

Metodika pro měření dopadu.

Podklady pro další výzkum.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě