Interní výzkumné projekty řešené v roce 2012

Číslo projektu: 1267

Název projektu:

Rozšíření modelu FARMA-4 pro analýzy nových nástrojů zemědělské politiky (Foltýn)

Odpovědný řešitel: 

RNDr. Ivan Foltýn, CSc.

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D., RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D., Ing. Ida Zedníčková, Ing. Jiří Weichet, CSc.

Cíl: 

Metodické zkvalitnění mechanismu optimalizační funkce a rozšíření aktivity na půdě o vybrané bioenergie:

  • provedení a odzkoušení mechanizmu pozitivního matematického programování v regionalizovaném modelu Farma 4.x s kvadratickou nákladovou funkcí;
  • zpracování konceptu implementace bioenergií do modelu;
  • kalibrace modelu pro realizované úpravy a provedení simulací na scénářích.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Využití informací z duálních hodnot z lineární úlohy, kde hodnoty (produkce) vychází z napozorovaných hodnot - omezených tzv. kalibračními podmínkami - následně specifikovaná nelineární účelová funkce již stanovuje optimální hodnoty odpovídající výchozí situaci bez uplatnění omezujících podmínek.

Výstupy a jejich využití: 

Metodicky a věcně inovovaný faremní model Farma 4.

Provedení simulací dopadů nových pravidel jak v I., tak i II. pilíři SZP na produkční a další ekonomické ukazatele typizovaných faremních systémů.

Prezentace výstupu v odborném časopise.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě