Interní výzkumné projekty řešené v roce 2012

Číslo projektu: 1263

Název projektu:

Konkurenční potenciál českých producentů mléka a masného skotu v mezinárodním srovnání (Bošková)

Odpovědný řešitel: 
Ing. Iveta Bošková

Řešitelský kolektiv: 
RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Jan Boudný, Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Bohdana Janotová

Cíl: 
Odhad konkurenčního potenciálu domácího sektoru chovu skotu v komplexním pojetí (produkce mléka, odchov a výkrm masného skotu):

  • další zdokonalení souboru dat pro šetření nákladů ÚZEI na odchov a výkrm masného skotu v oblasti kvality dat;
  • sladění výstupu z šetření nákladů ÚZEI s výstupem agri benchmark Beef a porovnání výsledků;
  • vytvoření simulovaných variant produkčních podmínek vybraných podnikových a makroekonomických ukazatelů se záměrem nalézt parametry pro zlepšení konkurenční pozice českých producentů;
  • zajištění vstupních dat z českých farem do sítí IFCN Dairy a agri benchmark Beef za rok 2011 pro kontinuální pokračování výzkumu.

Metodika, předpoklady, zdroje:

  • zdokonalení domácího šetření ekonomiky chovu skotu;
  • vytvoření souboru podniků pro propojení domácího a zahraničního hodnocení ekonomiky;
  • simulace dopadů variant produkčních podmínek domácích a zahraničních producentů.

Výstupy a jejich využití: 
Prezentace v odborných časopisech a na odborných seminářích.

Formulace potřeb sektoru při tvorbě a implementaci SZP (nastavení SOT a přímých plateb).

Využití dat pro účely modelování.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě