Interní výzkumné projekty řešené v roce 2012

Číslo projektu: 1266

Název projektu:

Hodnocení dopadů opatření politik se zaměřením na strukturální (investiční) podpory poskytované v rámci I. osy PRV (Medonos)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Tomáš Medonos, Ph.D

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Jindřich Špička, Ing. Václav Vilhelm, CSc., RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D., Ing. Martin Hruška, Ing. Michaela Lekešová

Cíl: 

Vyhodnotit přímé i nepřímé dopady, ekonomické a neekonomické efekty podopatření „Modernizace zemědělských podniků“ nad rámec evaluačních otázek všeobecného monitorovacího rámce za pomoci jak kvantitativních, tak kvalitativních analýz.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

  • Pro vyhodnocení ekonomických efektů investičních dotací je použita kontrafaktuální analýza s využitím metody přiřazování nepodpořených k podpořeným podnikům na principu skórů náchylnosti (PSM). Pro tuto analýzu jsou využita data z databází Creditinfo a FADN pro časové období let 2007-2010.
  • Pro vyhodnocení ostatních dopadů podpořených investic v širším kontextu a kvalitativní hodnocení jsou provedeny případové studie se zaměřením na investiční strategii, motivaci pro vstup do programu a vlastní efekty investic.

Výstupy a jejich využití: 

Zlepšení metodiky a systém hodnocení účinnosti strukturálních podpor k využití pro přípravu nového PRV po roce 2013.

Publikace v odborných časopisech.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě