Interní výzkumné projekty řešené v roce 2012

Číslo projektu: 1262

Název projektu:

Ekonomická výkonnost potravinářského sektoru v ČR se zaměřením na malé a střední podniky v kontextu opatření Programu rozvoje venkova (Mejstříková, Mezera)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Lenka Mejstříková, od 12.6. JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc.

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Martin Hruška, JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc., Ing. Martin Plášil, Ph.D., Ing. Jindřich Špička, Ph.D.

Cíl: 

Zhodnocení dopadů podpor pro zpracovatele zemědělských produktů z PRV (opatření I.1.3) na ekonomické indikátory (HPH, HOP, ROA, ROE) podpořených podniků.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Uplatnění analytických metod adekvátních pro stanovené cíle, využití databáze ČSÚ, panelu dat charakterizující potravinářské odvětví, rešerše APK ad.

Výstupy a jejich využití: 

Prezentace výstupu v odborném časopise.

Doporučení pro úpravu pravidel nelegislativní povahy.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě