Interní výzkumné projekty řešené v roce 2012

Číslo projektu: 1268

Název projektu:

Analýza vlivu strukturálních opatření na sociální a ekonomický vývoj regionu - mikrosimulační přístup (Jelínek)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.

Řešitelský kolektiv: 

Mgr. Eliška Kozáková, Ing. Marta Konečná, Ing. et Ing. František Nohel, Bc. Miloš Delín

Cíl: 

Adaptace vytvořeného mikro-simulačního modelu na podmínky mikroregionu Černá Hora (zahrnuje 39 obcí regionu Jižní Moravy) a provedení simulace vybraných scénářů vývoje kraje. Výsledkem bude nástroj, který simuluje ekonomický a demografický vývoj ve svazku obcí.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Využití mikro-simulačního modelu, převedení dat do požadovaných formátů, kalibrace modelu a formulování scénáře.

Výstupy a jejich využití: 

Mikro-simulační model přizpůsobený na podmínky mikroregionu Černá hora, který bude projektovat výsledky vybraných scénářů na podmínky regionu Jižní Morava.

Vědecké články o řešení modelu a simulacích v odborném časopise.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě