Interní výzkumné projekty řešené v roce 2012

Číslo projektu: 1264

Název projektu:

Analýza a hodnocení potřeb českého venkova (Pospěch)

Odpovědný řešitel: 

Mgr. Pavel Pospěch

Řešitelský kolektiv:

PhDr. Daniela Spěšná, Ing. Jan Drlík, Ing. et Ing. František Nohel, Bc. Miloslav Delín

Cíl: 

Analýza klíčových problémů venkova v závislosti na jeho geografické poloze, srovnání odlehlého a příměstského venkovského prostoru (cíl 2 původního projektu):

  • identifikace odlehlých oblastí a příměstského venkovského prostoru (na základě časové dosažitelnosti jednotlivých obcí k příslušným správním centrům a centrům pracovních mikroregionů);
  • analýza rozdílů v demografickém vývoji odlehlých a příměstských venkovských oblastí (statistická analýza dat);
  • analýza charakteristik pracovního trhu v odlehlých a příměstských venkovských oblastech (statistická analýza dat);
  • provedení empirického šetření zastupitelstev odlehlých venkovských obcí (survey);
  • vyhodnocení výsledků empirického šetření, identifikace hlavních problémů a potřeb odlehlých venkovských obcí.

Metodika, předpoklady, zdroje:

  • sekundární analýza kvantitativních dat, empirické šetření
  • zdroje: ČSÚ, MPSV, European social survey, mapové podklady

Výstupy a jejich využití: 

Příprava PRV na období 2013-2020.

Prezentace v odborných časopisech a na vědeckých konferencích.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě