Interní výzkumné projekty řešené v roce 2012

1262

Ekonomická výkonnost potravinářského sektoru v ČR se zaměřením na malé a střední podniky v kontextu opatření Programu rozvoje venkova (Mejstříková, Mezera)

1263

Konkurenční potenciál českých producentů mléka a masného skotu v mezinárodním srovnání (Bošková)

1264

Analýza a hodnocení potřeb českého venkova (Pospěch)

1265

Uplatnění principů trvale udržitelného rozvoje zemědělci v lokálním rozvoji (Konečná)

1266

Hodnocení dopadů opatření politik se zaměřením na strukturální (investiční) podpory poskytované v rámci I. osy PRV (Medonos)

1267

Rozšíření modelu FARMA-4 pro analýzy nových nástrojů zemědělské politiky (Foltýn)

1268

Analýza vlivu strukturálních opatření na sociální a ekonomický vývoj regionu - mikrosimulační přístup (Jelínek)
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě