Interní výzkumné projekty řešené v roce 2011

Číslo projektu: 1261

Název projektu:

Politika ochrany zemědělského půdního fondu (Voltr)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Václav Voltr, CSc.

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Marie Štolbová, CSc., Ing. Martin Hruška, Ing. Jaroslav Pražan, Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Cíl: 

Hodnocení stavu jednotlivých směrů ochrany zemědělské půdy a analýza kritických bodů její ochrany v návaznosti na uplatňování nástroje politiky dle jednotlivých složek a úrovní státní správy.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Hlavními zdroji jsou poznatky z porovnání politik v ČR a EU a poznatky z dotazníku pro jednotlivé zájmové skupiny ve vztahu k zemědělské půdě.

Budou zkoumány příčiny neúčinnosti vybraných nástrojů politiky v této oblasti (včetně posouzení účinnosti koordinace státní správy).

Výstupy a jejich využití: 

Výsledkem budou návrhy na zdokonalení politiky ochrany ZPF ve vybraných oblastech a způsob jejich implementace.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě