Interní výzkumné projekty řešené v roce 2011

Číslo projektu: 1263

Název projektu:

Konkurenční potenciál českých producentů mléka a masného skotu v mezinárodním srovnání (Bošková)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Iveta Bošková

Spoluřešitelé: 

RNDr. Pavel Froněk, CSc., Ing. Miluše Abrahamová, Ing. Jan Boudný, Ing. Jaroslav Humpál, Ing. Bohdana Janotová

Cíl: 

Projekt je zaměřen na sektor chovu skotu v ČR v komplexním pojetí produkce mléka a odchovu i výkrmu mléčného a masného skotu.

Cíl výzkumu:

  • vytvoření reprezentativního modelu pro zhodnocení ekonomiky sektoru chovu skotu,
  • zhodnocení ekonomických výsledků a perspektiv sektoru chovu skotu v prostředí evropské a světové konkurence.

Metodika, předpoklady, zdroje:

  • zdokonalení domácího šetření ekonomiky chovu skotu,
  • vytvoření souboru podniků pro propojení domácího a zahraničního hodnocení ekonomiky,
  • simulace dopadů variant produkčních podmínek domácích a zahraničních producentů.

Výstupy a jejich využití: 

Článek a materiál pro MZe, využití pro formulaci potřeb sektoru při tvorbě a implementaci SZP.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě