Interní výzkumné projekty řešené v roce 2011

Číslo projektu: 1262

Název projektu:

Institucionální rámec a účinnost agroenvironmentální politiky (Pražan)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Jaroslav Pražan

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Jana Majerová, Ing. Marta Konečná

Cíl: 

Posouzení transakce mezi státem a zemědělcem na poskytování veřejných statků.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Kvalitativní výzkum s otázkami:

  • Je řízení této transakce přiměřené řídící struktuře/charakteristikám předmětu transakce/vztahům obou stran transakce?
  • Jak tyto ovlivňují účinnost politiky?

Výstupy a jejich využití: 

Zpráva, článek, využito při přípravě politiky rozvoje venkova.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě