Interní výzkumné projekty řešené v roce 2011

Číslo projektu: 1266

Název projektu:

Hodnocení dopadů opatření politik se zaměřením na strukturální (investiční) podpory poskytované v rámci I. osy PRV (Medonos)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Spoluřešitelé: 

Ing. Jindřich Špička, Ing. Václav Vilhelm, CSc., RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.

Cíl: 

Vyhodnotit dopady vybraných opatření politik se zaměřením na investiční podpory poskytované v rámci I. osy PRV.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

Základní problémové okruhy:

  • rozšíření stávající metodiky pro ex-post hodnocení efektivnosti investic a prohloubení analýz účinnosti investičních podpor v rámci PRV v ČR.
  • provedení vlastního hodnocení ekonomických a neekonomických dopadů investičních podpor poskytnutých v rámci opatření modernizace zemědělských podniků pomocí kontra-faktuální analýzy a případových studií.

Výstupy a jejich využití: 

Metodika a systém hodnocení efektivnosti a účinnosti strukturálních podpor k využití pro přípravu nového PRV po roce 2013.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě