Interní výzkumné projekty řešené v roce 2011

Číslo projektu: 1264

Název projektu:

Analýza a hodnocení potřeb českého venkova (Pospěch)

Odpovědný řešitel: 

Mgr. Pavel Pospěch

Spoluřešitelé: 

PhDr. Daniela Spěšná, Ing. Jan Drlík, Ing. et Ing. František Nohel, Bc. Miloslav Delín

Cíl: 

Identifikace a vyhodnocení specifických problémů a potřeb českého venkova v následujících problémových okruzích:

  • identifikace charakteristik a problémů venkova na obecné úrovni: sekundární analýza kvantitativních dat s důrazem na oblasti trhu práce, demografického vývoje a kvality života;
  • posouzení hypotézy o „vícerychlostním“ venkovu; aplikace současných typologií venkovského prostoru, identifikace příměstského a odlehlého venkova;
  • analýza souvislostí mezi geografickou polohou a vybranými indikátory rozvoje venkova.

Metodika, předpoklady, zdroje: 

  • sekundární analýza kvantitativních dat, empirické šetření
  • zdroje: ČSÚ, MPSV, Europan social survey, mapové podklady

Výstupy a jejich využití:

Výsledky budou využity v rámci přípravy PRV na období 2013-2020.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě