Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Zemědělská účetní datová síť FADN CZ / Informace účastníkům šetření FADN

Informace účastníkům šetření FADN

  • Česká republika je povinna zajišťovat šetření ekonomických výsledků v zemědělství v rámci tzv. Zemědělské účetní datové sítě - FADN. Tento systém je zaveden závazně ve všech státech EU. Kontaktní pracoviště FADN v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je určeno Ministerstvem zemědělství ČR provozovat tento systém v ČR a je oprávněno získávat potřebné údaje od podnikatelských subjektů v zemědělství ČR na základě Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 173/2004 Sb. o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky (nyní ÚZEI).
  • Zapojení do šeření FADN znamená každoročně zpracovat výkaz o hospodaření v uplynulém kalendářním roce a účastnit se tohoto šetření minimálně 4 roky. Za zpracování dotazníku bude pracovníkovi, který výkaz zpracuje, poskytnuta odměna. Dotazníky a další pokyny potřebné k účasti v tomto šetření Vám poskytne Kontaktní pracoviště FADN CZ. Pro informaci je možné dotazníky stáhnout i z Internetu na samostatných webových stránkách FADN.

Ochrana individuálních dat

  • S individuálními údaji získanými v šetření FADN pracuje výhradně Kontaktní pracoviště FADN ÚZEI, které garantuje zákonnou ochranu individuálních dat. To znamená, že s těmito údaji pracuje jen omezený počet pracovníků vázaných slibem mlčenlivosti a tyto individuální údaje nesmějí být ani v anonymní podobě publikovány a předávány dalším subjektům k jiným účelům.

Nabídka služeb

  • Zapojení do systému Vám umožní čerpat bezplatně některé služby našeho pracoviště. Bude Vám každoročně zaslána publikace výsledků šetření FADN ze všech typů zemědělských podniků ČR. Dále Vám bude umožněn přístup do Internetové databáze FADN, ve které budete moci využívat data celé databáze FADN. V aplikaci, která je určena pouze účastníkům šetření, budete moci vyhodnotit vlastní údaje a porovnat své výrobní výsledky a ekonomiku s výsledky podobných podniků ČR a EU. V případě potřeby Vám pracovníci našeho ústavu mohou poskytnout konzultace a pomoc při řešení Vašich výrobně ekonomických problémů.

Dotazy a pomoc při šetření

  • Pracovníci Kontaktního pracoviště FADN-ÚZEI i spolupracující účetní firmy jsou připraveni Vám případně poradit a pomoci se zpracováním dotazníku.
  • Pro jakékoliv informace týkající se tohoto šetření neváhejte zavolat na tel. čísla: 222 000 203, 222 000 204, nebo komunikovat e-mailem s naší adresou: fadn@fadn.cz.
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě