Přejít k hlavnímu obsahu

Zemědělská škola

ÚZEI vydává pro zajištění své rozšířené koncepce v oblasti vzdělávání odborný časopis pro pedagogické a odborné pracovníky, žáky a studenty. Už je to pěkná řádka let, co se začaly psát řádky časopisu Zemědělská škola, první číslo totiž vyšlo již v roce 1936.

Periodikum určené především pro zemědělské vzdělávání, které prostřednictvím webových vychází jako měsíčník v průběhu školního roku a je dostupné na zemedelskaskola.cz. Časopis zabezpečuje vzájemnou informovanost škol i vytváří spojnici mezi školami, rezortními a výzkumnými pracovišti a budoucími zaměstnavateli. Rovněž pomáhá všem organizacím zabývajícím se rozvojem venkova, odborným vzděláváním a poradenstvím i jednotlivcům působícím v oblasti tohoto zájmu. Časopis se obsahově věnuje především budoucímu směřování zemědělství. Obsah a příspěvky na toto téma se tak snaží být pro mladou generaci zásadní inspirací. Budou to totiž právě současní studenti zemědělských oborů, komu z velké části vložíme do rukou odpovědnost za nakládání s naší krajinou, lesy, půdou i vodou. 

Portál zemedelskaskola.cz je nejen domovem časopisu Zemědělská škola, ale zároveň slouží jako rozcestník jednotlivých škol, obsahuje jejich náborové prezentace a propaguje střední zemědělské školství. Hlavním cílem webu je tak zvýšení zájmu o studium zemědělských, lesnický a zahradnických oborů a zvýšení pozitivního povědomí o českém zemědělství jako takovém