Přejít k hlavnímu obsahu

Veřejné zakázky

Na tomto místě jsou uveřejněny informace o aktivních profilech zadavatele Ústav zemědělské ekonomiky a informací, na kterých je možné dohledat informace k uveřejněným zakázkám.  

Profil zadavatele - nástroj pro elektronickou komunikaci:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1338.html

Profil zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém veřejný zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Využíváme jako svůj profil zadavatele E-ZAK. Jedná se o elektronický nástroj certifikovaný podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.  

Adresa profilu na e-tržišti:  

https://www.gemin.cz/profil/ustav-zemedelske-ekonomiky-a-informaci