Přejít k hlavnímu obsahu

Služby pro veřejnost

Poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií

Poskytování poradenských a konzultačních služeb a zpracování odborných studií v oblasti zemědělství. 
Objednávky zasílejte na e-mail: podatelna@uzei.cz

Zpracování znaleckých posudků

Zpracování znaleckých posudků dle zák. č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, v oboru a odvětví ekonomika, potravinářství a zemědělství a ve specializaci ekonomika a sociologie v odvětví zemědělství a výživy.
Objednávky zasílejte na e-mail: podatelna@uzei.cz

Mimoškolní výchova a vzdělávání

Poskytování volnočasové vzdělávací aktivity, workshopy, semináře, besedy a výstavy v Knihovně Antonína Švehly.

Nabídka odborných zemědělských a potravinářských knižních titulů

Knižní tituly jsou nabízeny z našich skladových zásob za nekomerční ceny v rámci transferu poznatků VaV do praxe.
Nabídka odborných zemědělských a potravinářských knižních titulů platí od 1. 1. 2017 do vyčerpání zásob.
Objednávky zasílejte na e-mail: odbyt@uzei.cz

Nabídka odborných videoprogramů na DVD

DVD jsou nabízeny z našich skladových zásob za nekomerční ceny v rámci transferu poznatků VaV do praxe.
Nabídka odborných videoprogramů na DVD platí od 1. 2. 2017 do vyčerpání zásob.
Objednávky zasílejte na e-mail: odbyt@uzei.cz

Knihovna poskytuje tyto knihovnické a informační služby
Výpůjční služby
 • Prezenční půjčování do studovny,
 • absenční půjčování mimo studovnu knihovny,
 • půjčování v budově ÚZEI a MZe ke služebním účelům (pracovníkům ÚZEI a MZe),
 • cirkulační služby časopisů v rámci ÚZEI a MZe,
 • meziknihovní výpůjční služby,
 • mezinárodní meziknihovní služby,
 • registrace online,
 • využití biblioboxu mimo otevírací dobu knihovny,
 • možnost studia historických dokumentů v badatelně depozitáře.
Reprografické služby
 • Kopírování ve studovně, 
 • individuální reprografická služba, 
 • služba typu Current Contents.
Informační služby
 • Základem informačních služeb ÚZEI je poradenská a konzultační služba Infopult,
 • bibliograficko-informační služba,
 • lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů,
 • informační služby z databází ÚZEI,
 • exkurze v knihovně. 
Rešeršní služby
 • Retrospektivní rešerše,
 • průběžné rešerše.