Přejít k hlavnímu obsahu

Pracovníci ÚZEI publikují mimo jiné také v rezortně zaměřených odborných periodicích a vědeckých, impaktovaných i neimpaktovaných žurnálech. Relevantní publikační a další výstupy jsou pravidelně předávány do Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Články

Filtrovat dle roku

Exploring Sustainability Implications of Transitions to Agroecology: a Transdisciplinary Perspective
2022
Socio-Technical Scenarios as a Tool to Improve Farm Advisory Services
2022
Who are Advisory Services Leaving Out? A Critical Reflection on ‘Hard to Reach’ Farmers
2022
Policy Instruments to Support Agroecological Transitions in Europe
2022
Factors Influencing the Take-Up of Agricultural Insurance and the Entry into the Mutual Fund: A Case Study of the Czech Republic
2022
Human Capital in Agriculture. Barriers to Industry 4.0
2022
Retail Chains Under the Food Waste Spotlight: the Case Study Of the Czech Republic
2022
Assessing the Economic Viability of Agricultural Holdings with the Inclusion of Opportunity Costs
2022
Productivity and efficiency in Czech agriculture: Does farm size matter?
2022
Meal preparation behaviour and obesity: time spent cooking in the Czech Republic
2022
Apple production and apple value chains in Europe
2022
Nákladovost odchovu selat v ČR a ve vybraných zemích EU
Boudný J.
2022
Výkonnost masného průmyslu s ohledem na stupeň zpracování suroviny
Náglová Z., Špička J.
2022
Pozice masného průmyslu v potravinářství
Náglová Z.
2022
Porovnání ekonomiky produkce vajec v různých systémech ustájení
Boudný J., Jochymková K., Rádlová L.
2022
Ekonomika výkrmu kuřat
Boudný J., Jochymková K., Vančová T.
2022
Vývoj ekonomiky pěstování cukrové řepy ve vybraných zemích
Koláříková Janotová B., Náglová Z., Remešová M.
2022
Ekonomika chovu drůbeže
Boudný, J., Pokorný
2021
Source for papers
2021
Trh s biopotravinami v České republice
Babáčková, J., Hlaváčková, J.
2021