Přejít k hlavnímu obsahu

Certifikační orgán

Certifikační orgán pro zemědělství je vyčleněn v organizační struktuře ÚZEI pro účely certifikace poradenských služeb v oblasti zemědělství. Certifikaci provádí podle certifikačního schématu ADVIGREEN. Pro činnost certifikace je pověřen Ministerstvem zemědělství ČR.

Stanovení ceny procesu certifikace se řídí platným Ceníkem služeb certifikačního orgánu.

Od roku 2021 je Certifikační orgán pro zemědělství akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17065. V databázi akreditovaných subjektů je veden pod číslem 3253.

Podrobnější informace o Certifikačním orgánu pro zemědělství naleznete na webových stránkách www.agronavigator.cz.