Přejít k hlavnímu obsahu

FADN

FADN (Farm Accountancy Data Network) je Zemědělská účetní datová síť, která představuje hlavní a jediný oficiální zdroj informací o ekonomické situaci zemědělských podniků v Evropské unii. Kontaktní pracoviště FADN ČR je součástí ÚZEI.

Naším hlavním úkolem je sběr, zpracování a interpretace produkčních a ekonomických dat zemědělských podniků. Zároveň zajišťujeme metodické řízení a provoz Zemědělské účetní datové sítě FADN v České republice a zprostředkováváme komunikaci s Evropskou komisí.

Data FADN jsou využívaná Evropskou komisí k nastavování a hodnocení zemědělské politiky v celé EU. Důležitá jsou ale i pro Ministerstvo zemědělství ČR, které údaje FADN využívá k řešení aktuálních otázek resortu, pro zpracování analýz a prognóz. Data slouží i zemědělcům, kteří si mohou v databázi FADN porovnat výsledky svého podniku s průměrnými výsledky skupiny podobných podniků. Šetření FADN je zároveň cenným podkladem k národním i mezinárodním projektům v oblasti ekonomiky zemědělství, informačních systémů a zemědělské statistiky.

Jste zemědělec a chcete se zapojit do šetření FADN? Potřebujete informace pro váš výzkum ? Nebo Vás zajímá, čím se zabýváme? Podívejte se na naše stránky fadn.cz