Aktuální informace

Zemědělské instituce uctily památku Antonína Švehly

Ve středu 12. prosince se uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti 85. výročí úmrtí Antonína Švehly, státníka, který stál u zrodu Československé republiky a významně se zasloužil o rozvoj zemědělských institucí.

Akci spolupořádaly Společnost Antonína Švehly, Národní zemědělské muzeum a Knihovna Antonína Švehly, která spadá pod Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Setkání se uskutečnilo ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty, na jehož vybudování se Antonín Švehla významně podílel a ve kterém dodnes sídlí i zemědělská a potravinářská Knihovna Antonína Švehly. „Antonín Švehla je právem oslavován jako velikán českého zemědělství. Měli bychom však také mít na paměti, že jako předseda tří prvorepublikových vlád patří i mezi zakladatele české moderní demokracie. Fakt, že letos bylo Švehlovi uděleno nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, potvrzuje, že jeho odkaz bychom si měli i nadále připomínat,“ říká ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpán Kala.

S osobností Antonína Švehly je úzce spjat i vznik a historie Národního zemědělského muzea. Muzeum oficiálně vzniklo 28. 9. 1918 založením spolku České zemědělské muzeum. Po vzniku republiky se spolek transformoval na Československé zemědělské muzeum, ústav pro studium a povznesení venkova, a záhy se stal jednou z nejprogresivnějších muzejních institucí první republiky. U zrodu muzea stálo několik významných osobností, například vynikající muzeolog Josef Kazimour nebo právě Antonín Švehla. „Antonín Švehla byl výjimečnou a inspirativní osobností, původně statkář z Hostivaře. Vážím si na něm zejména toho, že uměl do svého politického rozhodování doslova vnést selský rozum,“ doplňuje náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Jiří Houdek.

Setkání poskytli svou záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr vnitra Jan Hamáček, starosta Prahy 15 Milan Wenzl a místostarosta Prahy 2 Jaroslav Šolc.

V říjnu tohoto roku byla také vydána publikace nakladatelství Karolinum Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi: Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře autorů Eduarda Kubů a Jiřího Šouši. Memoárový text českého žurnalisty, diplomata a literáta Karla Mečíře je psán očima Švehlova dlouholetého spolupracovníka, člověka z jeho bezprostředního okolí. Devatenáct tematicky sjednocených vzpomínkových kapitol vytváří pestrý obraz, jenž Švehlu, politika ukazujícího se na veřejnosti nepříliš často a jen neochotně, vykresluje především z lidské stránky. Naznačuje stereotypy jeho myšlení a chování, dává jeho obrazu širší osobnostní rozměr. Kniha vyniká ojedinělým grafickým zpracováním a množstvím fotografií.

Tuto tiskovou zprávu zpracovaly společně ÚZEI a NZM.
14.12.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě