Výsledky redefinice méně příznivých oblastí v ČR

Od roku 2018 se v České republice mění metodika vymezení jiných než horských méně příznivých oblastí (LFA). Zatímco horské oblasti zůstávají beze změn, v tzv. ostatních LFA dochází k významným metodickým změnám. Dosud používaný název LFA se mění na ANC.

Problematice se blíže věnuje odborná práce autorů Ing. Jakuba Kučery, Ing. Tomáše Hlavsy, Ph.D., Ing. Marie Štolbové, CSc.
a Ing. Edity Turkové z odboru ROZVOJ VENKOVA Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Jejich článek přibližující konkrétní důvody změn i nové postupy vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 9/2018 dne 26. ledna 2016.

Celou stať lze nalézt zde.

27.2.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě