Vernisáž výtvarné soutěže pro základní školy „Venkov, můj kamarád“

19. října 2016 od 16:00 hod. se koná ve studovně Knihovny Antonína Švehly vernisáž výtvarné soutěže dětí 1. a 2. stupně základních škol

Děti tvořily ilustrace ve všech oborech spojených se zemědělstvím, krajinou okolo nás, přírodou a vším, co do ní patří. Cílem soutěže bylo přimět je k zamyšlení nad venkovem, životem na vesnici a všemi zákonitostmi, které zemědělská výroba obnáší, od pěstování plodin a chování hospodářských zvířat až po výrobu kvalitních potravin.

Soutěžní práce byly přijímány do konce září.

Vybrané práce budou vystaveny od 19. října 2016 ve studovně Knihovny Antonína Švehly.

Vyhodnocení soutěže, které provede odborná porota z ÚZEI a MZe, proběhne dne 26. 10. 2016 za přítomnosti zástupce pana ministra zemědělství, který také předá ceny, jež ministerstvo věnuje. Zároveň bude předána také „divácká cena“, která vzejde z hlasování při vernisáži soutěžních prací.

 

161004_vytvarna_soutez_vernisaz.jpg

4.10.2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě