ÚZEI zve na přednášku Kolektivizace venkova v Československu

Historickými souvislostmi prosazování kolektivizace venkova v Československu se bude zabývat přednáška Mgr. Jiřího Urbana, Ph.D., kterou připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací jako další z akcí připomínajících sté výročí založení republiky.

Jiří Urban pracující v Ústavu pro studium totalitních režimů se zaměřuje především na soudobé dějiny, komunistický režim v Československu, kolektivizaci venkova, perzekuci selského stavu a odpor proti kolektivizaci. Podílel se na výzkumných projektech, věnujících se jmenovaným oblastem, napsal řadu studií, publikuje. (Nejnovější monografie: URBAN, Jiří. Kolektivizace venkova v Horním Polabí. Od fenoménů k aktérům a jejich motivacím. Praha: Karolinum – ÚSTR, 2016.
ISBN 978-80-246-3615-3.; URBAN, Jiří. Venkov pod kolektivizační knutou: Okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu.
Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-055-8.)

 

Abstrakt:

Ministerstvo zemědělství ovládla po válce KSČ. Komunisté nešetřili sliby, lákali rolníky do svých řad, slibovali jim půdu, novou pozemkovou reformu, úpravu pozemkové daně a četné další výhody. Hlásali, že zachovají soukromé hospodaření,
že se sedláci o své statky nemusí bát, že jim nikdo pole, stroje a zvířata brát nebude. Avšak po úplném uchopení moci v únoru 1948 všechny své sliby ignorovali. Podle sovětského vzoru násilně prosazená kolektivizace během deseti let radikálně změnila podobu našeho venkova. Zemědělci byli připraveni o půdu, majetek, i sociální postavení a rodové tradice.
Československý venkov v této době splácel krutou daň politice a ideologii. Touto etapou dějin provede posluchače historik
Jiří Urban ve své přednášce.

Přednáška se uskuteční 4. dubna 2018 v 17:00 hodin v Domě zemědělské osvěty, ve studovně Knihovny Antonína Švehly. Vstup je volný.

 

180319_aktualita_kolektivizace

19.3.2018
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě