Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

ÚZEI zve na potravinářský úterek 27. 2. 2018

Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vás zvou na odbornou přednášku JUDr. Josefa Mezery, CSc. a Ing. Zdeňky Náglové, Ph.D. na téma
„Výkonnost potravinářského sektoru“.

Zájemci budou seznámeni s významnými parametry ekonomické analýzy potravinářského odvětví, s vývojem produkce rostlinného a živočišného původu u vybraných výrobků a s dalšími podrobnostmi sledovaného odvětví.
Bližší informace a abstrakt k akci je k dispozici zde.

U příležitosti akce připravila Knihovna Antonína Švehly (http://www.knihovnasvehly.cz/), která je součástí ÚZEI,
seznam (rešerši) literatury z fondu na téma „potravinářský průmysl – ekonomika, konkurenceschopnost, ziskovost, obchod“.
Ve fondu je na dané téma velké množství publikací, níže uvedená ukázková rešerše obsahuje výběr z publikací dostupných ve fondu.

Rešerše z katalogu knihovny - seznam publikací (knih, zpráv, norem, atd

Rešerše z České zemědělské a potravinářské bibliografie – seznam článků z vybraných českých periodik a sborníků.

12.2.2018
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě