ÚZEI získal cenu v Soutěži „Zlatý kosák“

Tým řešitelů z řad zaměstnanců ÚZEI pod vedením doc. Ing. Tomáše Douchy, CSc. získal ocenění v soutěži „Zlatý kosák“ v kategorii „Veda a výskum“, kterou každoročně vyhlašuje AGROKOMPLEX Národné výstavisko při příležitosti konání „Medzinárodného poĺnohospodárského a potravinárskeho veĺtrhu“ v Nitře.

Ocenění se týkalo publikace, která vznikala v rámci projektu (leden 2014 až prosinec 2016) s názvem
Rámcová dohoda o slovensko-česko-maďarsko výzkumné spolupráci
(General Agreement for a Slovak-Czech-Hungarian Joint Research Cooperation)
.

Spolunositelé:

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (Slovenská republika),
Ústav zemědělské ekonomiky a informací (Česká republika), Agrárgazdasági Kutató Intézet (Maďarsko).

Obecným cílem tohoto projektu byl výzkum zemědělských oblastí a zemědělsko-potravinářského sektoru pomocí analýzy odvětví, porovnání zemí, určení pozitivních a negativních vlivů na zemědělskou ekonomiku, šíření výsledků výzkumu a návrhů pro budoucí zásady v odvětví. Společný výzkumný plán byl zformulován v rámci trojstranného výzkumného projektu nazvaného „Dopad CAP na efektivitu využití faktorů zemědělské výroby a na ekonomickou efektivitu zemědělské výroby
a produktových sektorů na Slovensku, v České republice a v Maďarsku“
.
Trojstranný výzkumný projekt se zaměřil na tato témata tvořící zároveň specifické cíle:

  • Zavedení a hodnocení programu rozvoje venkova na Slovensku, v České republice a v Maďarsku.
  • Dopad zemědělské výroby na zaměstnanost v regionech.

Oceněnou publikaci naleznete zde (po otevření klikněte vlevo na PDF Download).

21.8.2017
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě