ÚZEI završilo oslavy 90. výročí založení Knihovny A. Švehly

Oslavy 90. výročí Knihovny Antonína Švehly slavnostně uzavřel ÚZEI dne 26. října 2016 v Domě zemědělské osvěty na Vinohradech za účasti mnoha vzácných hostů

Slavnostního setkání ve Velkém sále Domu zemědělské osvěty se zúčastnilo téměř 120 posluchačů a přednášejících. Program otevřel ředitel ÚZEI Štěpán Kala a hned na úvod ocenil státní tajemník Ministerstva zemědělství Jiří Bakalík vítěze výtvarné soutěže pro žáky základních škol „Venkov, můj kamarád“, kterou knihovna vypsala v rámci svých oslav.

V části věnované historii KAŠ promluvil Jiří Doktor, který knihovnu vedl v letech 1966–1976, a Pavel Černý, předseda Společnosti Antonína Švehly. Uzavřel ji předseda České akademie zemědělských věd Vilém Podrázský.

Dopolední blok oslav ukončil ředitel ÚZEI Kala oficiálním zahájením výstavy „Historie KAŠ a ukázek vzácných tisků z jejího fondu“.

Výstava probíhá až do 30. 11. 2016 na 3. místech – v předsálí Velkého sálu, ve studovně a v prvním patře. Návštěvník má možnost shlédnout dobové dokumenty, vážící se k založení knihovny a ukázky vzácných tisků ze „zlatého fondu knihovny“, např. první české vydání světově proslulého Matthioliho herbáře z roku 1562.

Odpolední část programu byla věnována současnosti a budoucnosti KAŠ. Proběhla „Konference knihoven s rezortním zaměřením“. KAŠ seznámila s výsledky analýzy jejich současného stavu. Výsledky analýzy prezentoval Patrik Rymeš a Jan Doboš, oba z vedení KAŠ. Na ně navázala Barbora Sadílková z MZe, a představila vizi dalšího rozvoje knihoven. Vystoupili i další přizvané osobnosti, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny Vít Richter, za Národní knihovnu promluvil Zdeněk Bartl. S celostátní Koncepcí rozvoje knihovnictví seznámila přítomné vedoucí oddělení knihoven Ministerstva kultury Blanka Skučková a její kolegyně Petra Miturová informovala o dotačních programech MK určených knihovnám.

Závěr oslav 90. výročí založení Knihovny Antonína Švehly byl věnován zasedání nově jmenovaných členů „Vědecké rady ÚZEI“. V Modrém salónku Domu zemědělské osvěty se tak poprvé setkali odborníci z oblasti zemědělského výzkumu. Novými členy kromě zaměstnanců ÚZEI (Miluše Abrahámová, Tomáš Doucha, Václav Vilhelm a Tomáš Medonos) byli jmenováni zástupci Ministerstva zemědělství – náměstci Pavel Sekáč, Jiří Šír a ředitelka odboru Pavlína Adam, také Štefan Buday, ředitel Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislavě, Tomáš Ratinger z Technologického centra Akademie věd a zástupci akademické sféry Vladimír Bejček, Luboš Borůvka, Lukáš Čechura, Petr Sklenička, Luděk Stádník a Lukáš Zagata z České zemědělské univerzity v Praze, Věra Bečvářová, Jana Stávková, Pavel Syrovátka a Zdeněk Žalud z brněnské Mendelovy univerzity a zástupci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Michal Hojdekr, Daniel Kopta, Ladislav Rolínek a Miloslav Šoch.

27.10.2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě