ÚZEI se setkává se zemědělskou praxí

Ve dnech 7., 8. a 9. 6. 2016 navštívil ředitel ÚZEI Štěpán Kala s koordinační, projektovou a programovou pracovnicí ústavu Klárou Novotnou akce a přednášky, na kterých byla prezentována také data ÚZEI a diskutována témata, kterými se ústav rovněž zabývá.

V úterý 7. 6. dopoledne proběhl v rámci POLNÍHO DNE ÚKZÚZ 2016 v areálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu v Brně-Chrlicích panel přednášek na téma „Odrůdy a udržitelné zemědělství“.
Řešenými tématy zde byly: Strategie ÚKZUZ ve vazbě na udržitelné zemědělství, Zkoušky užitné hodnoty, Trendy ve šlechtění, Význam luskovin a perspektivy pěstování s ohledem na udržitelné zemědělství. V odpoledních hodinách se zástupci vedení ÚZEI zúčastnili i prohlídky odrůdových pokusů zelenin a polních plodin.

Ve středu 8. 6. dopoledne na Mendelově univerzitě v Brně si vyslechli přednášku prof. Ing. Zdeňka Žaluda, Ph.D., na téma „Variabilita a změna klimatu a její dopady do krajiny”, která byla především zaměřena na problémy v krajině s vodou, na dopady těchto problémů na zemědělství a na možná adaptační opatření.

Ve středu odpoledne v rámci POLNÍHO DNE BEDNAR 2016 v Rostěnicích shlédli představitelé vedení ÚZEI výstavu zemědělské techniky a předvedení nových technologií v zemědělské technice, seznámili se se způsoby hospodaření zemědělců v kraji.

Pracovní setkávání se zemědělskou veřejností ukončili zástupci vedení ÚZEI ve čtvrtek 9. 6. na výstavě NAŠE POLE v Nabočanech u Chrudimi. Na této celostátní přehlídce polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavě zemědělské techniky, ministr zemědělství Marian Jurečka přednesl Strategii ministerstva zemědělství do roku 2030.

 

Foto z akcí:

160607_01.jpg

Polní den ÚKZÚZ 2016: prezentace dat ÚZEI v rámci přednášky zástupce ÚKZÚZ

 

160608_02.jpg

Mendelova univerzita v Brně: prof. Žalud varuje před vážnou situací okolo sucha v ČR

 

160608_03.jpg

Polní den Bednar 2016: pan ředitel Kala diskutuje se zemědělci aktuální problematiku, se kterou se potýkají

 

160608_04.jpg

Polní den Bednar 2016

 

160609_05.jpg

Naše Pole 2016: přednášky představitelů MZe, PGRLF a SPÚ v Nabočanech

13.6.2016
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě