ÚZEI připravil mezinárodní konferenci o udržitelném rozvoji venkova

Ve dnech 24. 9. až 26. 9. 2019 proběhla ve Velkých Bílovicích mezinárodní konference s podtitulem „CAP 2021+: Balanced Development Among the Dimensions of Rural Sustainability“. Konferenci organizoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) společně s European Rural Development Network (ERDN) za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR. Necelá padesátka účastníků reprezentovala osm evropských zemí.
Konferenci otevřeli ředitel ÚZEI Štěpán Kala a hlavní koordinátor ERDN Pawel Chmielinski. Účastníci si připravili prezentace nebo komentované postery věnované tématu udržitelného rozvoje venkova v kontextu příprav strategického plánu SZP 2021+. Příspěvky zahrnovaly jak výsledky analýz zemědělské politiky probíhajícího nebo minulého programového období, tak predikce a úvahy nad formováním období nadcházejícího. Bylo prezentováno celkem 22 příspěvků a představeno bylo 13 posterů. Pozvání na konferenci přijali i hosté z regionu jižní Moravy Vítězslav Hrdoušek, Anna Čarková a Petr Marada, kteří představili udržitelný rozvoj venkova v praxi, a to jak přednáškou, tak i přímo ukázkou v terénu. ÚZEI je součástí sítě ERDN, která funguje jako platforma ke sdílení zkušeností a znalostí v tématu rozvoje venkova v různých evropských zemích. Prezentace best practice v oblasti implementace zemědělských politik a přípravy nadcházejícího období slouží jako cenný zdroj informací k dalším aktivitám v této oblasti.
2.10.2019
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě